دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حسین حزنی موکریانی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
دیریکی پێشکەوتن (1962) / موکریانی ، حسین حزنی، نویسنده
مێژووی شاهەنشاهانی کوردی زەند لە خاکی ایران (1934) / موکریانی ، حسین حزنی، نویسنده
مێژووی میرانی سۆران (1962) / موکریانی ، حسین حزنی، نویسنده
مێژووی ناودارانی کوردی (1931) / موکریانی ، حسین حزنی، نویسنده
هەڵکەوتی دیریکی لە کوردستاندا (1999) / موکریانی ، حسین حزنی، نویسنده
وێنەگەری و کوڵین (1934) / موکریانی ، حسین حزنی، نویسنده
کوردستانی موکریان (1938) / موکریانی ، حسین حزنی، نویسنده

کاربران آنلاین :7