دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

مشخصات ناشر

ناشر: وقف کرکوک

واقع در: کرکوک

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
قوم یدعون الترکمان و المقالات أخرى (2016) / الهرمزی ، حبیب، نویسنده
القبائل و العشائر الترکمانیة فی العراق (2010) / ساعتچی ، صبحی، نویسنده
مذکرات صحفی ترکمانی (2016) / الهرمزی ، حبیب، نویسنده
الترکمان فی التشریعات القانونیة العراقیة 1921-2019 دراسة قانونیة ز تطبیقیة (2019) / الهرمزی ، حبیب، نویسنده
النهج السیاسی لترکمان العراق (2019) / الهرمزی ، ارشد، نویسنده
الترکمان و الوطن العراقی (2003) / الهرمزی ، ارشد، نویسنده
الصحافة الترکمانیة فی العراق بین قرنین 1911-2006 (2010) / نصرت مردان، نویسنده
الکیان الترکمانی فی العراق (2014) / ساعتجی ، صبحی، نویسنده

کاربران آنلاین :6