دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
عروض فارسی (1385) / ماهیار ، عباس (1318)، نویسنده
مقدمات زبانشناسی (1383) / باقری ، مهری (1324)، نویسنده
تاریخ زبان فارسی (1380) / باقری ، مهری (1324)، نویسنده
فرمانروایان شاخ زرین (از سلیمان قانونی تا آتاتورک) (1383) / باربر ، نوئل (1909- م)، نویسنده
پادشاهی اشکانیان پادشاهی ساسانیان (1379) / فردوسی ، ابوالقاسم (416- 329؟ق)، نویسنده
موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران (1379) / کار ، مهرانگیز، نویسنده

کاربران آنلاین :6