دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

مشخصات ناشر

ناشر: الاکادیمیای الکوردیه

واقع در: اربیل

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
الدوله الایوبیه وفق نظریه الدوله لابن خلدون (2010) / ابن‌خلدون ، عبدالرحمن‌بن محمد
الکرد فی مولفات المقریزی التاریخیه (2010) / حاجی عبوش ، فرهاد، نویسنده
الصحافه وصناعه الوعی (2011) / ریشاوی ، یحیی عمر، نویسنده
الفارقی ومنهجه من خلال کتابه تاریخ میافارقین وامد (2010) / سعید کوجر ، سکفان محمد، نویسنده
الکرد فی جیش الدوله المملوکیه البحریه (2011) / سلیمان حسین ، عزت، نویسنده
المعجم التاریخی الاماره بهدینان (2011) / عماد عبدالسلام رؤوف
شواهد العقیره السلطانیه فی العمادیه (2011) / عبدالسلام رؤوف ، عماد
من العالم الحیات الکردیه فی سوریا (2010) / عبدالمجید محمود ، میدیا، نویسنده
مامن مکان نختبی فیه (2011) / فرانکس ، سوزان، نویسنده
دراسه فی ادب الفلکلور الکردی (2011) / مصطفی رسول ، عزالدین، نویسنده

کاربران آنلاین :3