دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

مشخصات ناشر

ناشر: الزمان

واقع در: بغداد

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
الموسوعه القانونیه 24 قانون الانفیذ (2001) / ابراهیم الکرباسی ، علی محمد، نویسنده
شرح قانون الاحوال الشخصیه احکام المیراث (2001) / ابراهیم الکرباسی ، علی محمد، نویسنده
تطور الحرب الاوروبیه بعد انهیار فرنسا فی النصف الثانی من عام 1940 میلادی (1941) / العمری ، محمد امین، نویسنده
المختار من قضاء محکمه التمییز قسم المرافعات المدنیه (1998) / المشاهدی ، ابراهیم، نویسنده
المحتار من قضاء محکمه التمییز قسم الاثبات (1999) / المشاهدی ، ابراهیم، نویسنده
المختار من قضاء محکمه التمییز القسم الجنائی (1996) / المشاهدی ، ابراهیم، نویسنده
المختار من قضاء محکمه التممز القسم الجنائی (1997) / المشاهدی ، ابراهیم، نویسنده
مذکرات ناظم الطبقجلی و ذکریات جاسم مخلص (1985) / جاسم ، ملخص، نویسنده
قانون ضریبه الدخل (1998) / جعفر الانباری ، صباح صادق، نویسنده
قانون اصول المحاکمات الجزائیه رقم 23 لسنه 1971 و تعدیلاته (1999) / جعفر الانباری ، صباح صادق، نویسنده
ضریبه الدخل (1974) / حسین الحسنی ، صادق محمد، نویسنده
قانون ایجار العقار المعدل و تعدیله رقم 56 لسنه 2000 المجموعه الثانیه (2001) / عزیزعلی ، هادی، نویسنده
التطبیقات القضائیه فی قضاء محکمتی استئناف بغداد بصفتهما التمییزیه التعهد بنقل ملکیه العقار (2001) / عزیزعلی ، هادی، نویسنده
قانون العقوبات و تعدیلاته (1997) / لازم المالکی ، شبیب، نویسنده
القانون و التنمیه (بی تا) / وزاره العدل، نویسنده

کاربران آنلاین :8