دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

‭PIR3256 :


‭PIR 1657
‭PIR 2065 دینکرد: زبان پهلوی
‭PIR1002
‭PIR112 اوستا -گاثاها
‭PIR13 فرهنگستان
‭PIR131 زبان
‭PIR1503 شورای فرهنگی سلطنتی ایران
‭PIR1645 فارسی- واژه نامه-- انگلیسی
‭PIR1657 کتیبه های فارسی باستان
‭PIR1747 Zban e Party
‭PIR1893 زبان پهلوی-دستور-واژه نامه ها
‭PIR2001 ادبیات پهلوی
‭PIR2065 ادبیات پهلوی
‭PIR2095 زبانشناسی
‭PIR2616 فارسی
‭PIR2655 زبان فارسی- دستور زبان
‭PIR2665 فارسی
‭PIR2688 زبان فارسی - دستور
‭PIR2693 زبان فارسی - دستور
‭PIR2839
‭PIR2956 واژه‌نامه‌
‭PIR3256 2 Naly
‭PIR3256/1 زبان كردی
‭PIR3269 زبان فارسی- گویشها- واژه نامه
‭PIR3276/ی81 Baba Tahir hamadani
‭PIR3284 ضرب المثل-بختیاری
‭PIR3356 شعر فارسی
‭PIR3361 بدیع
‭PIR3374 ادبیات ایرانی
‭PIR34256 زباتهای ایرانی
‭PIR3525 ادبیات فارسی
‭PIR3544 شعر فارسی
‭PIR3559 عروض
‭PIR4005
‭PIR42
‭PIR4249
‭PIR4490 شعر فارسی- قرن 4 ق
‭PIR4493 شعر كردی- قرن 12 هق
‭PIR4495 ادبیات حماسی ایران
‭PIR4600 باباطاهر
‭PIR4625 شعر فارسی- قرن 5 ق
‭PIR4816/6 شعر فارسی
‭PIR5024 شعر فارسی قرن 6 ق
‭PIR5035 شعر فارسی قرن 6
‭PIR5046 شعر فارسی قرن 6
‭PIR5198 نثر فارسی
‭PIR5200 شعر فارسی- قرن 7
‭PIR5298 شعر فارسی قرن 7
‭PIR5341 شعر فارسی
‭PIR5356 شعر فارسی
‭PIR5425 شعر فارسی. ق8هجری
‭PIR5435 حافظ
‭PIR5851 داستانهای فارسی
‭PIR6634/7 شعر فارسی قرن 12ق
‭PIR71 زبانهای ایرانی
‭PIR7394 Maovlavi kurd
‭PIR7441 شعر فارسی
‭PIR7517 شعر فارسی - قرن 13ق
‭PIR7614 شعر
‭PIR7777 شعر
‭PIR7953 داستان
‭PIR7963
‭PIR7965 ادبیات فارسی
‭PIR7980 مسعود، بهنود
‭PIR7994
‭PIR8125 شعر فارسی
‭PIR8127 شعر فارسی
‭PIR8184 شعر فارسی
‭PIR8192 شعر فارسی
‭PIR8233 شعر قارسی
‭PIR8243 فارسی
‭PIR8304 مازیار

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭PIR3256

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بەرهەمێکى بڵاونەکراوەى مەحوى شاعیر:نامیلکەی بەرگی سەبز (٢٠١٥) / مەحوی ، موحەمەد (١٨٣٧-١٩٠٩)، نویسنده  بەرهەمێکى بڵاونەکراوەى مەحوى شاعیر
حماسه ملی ابران در اعتقادات علویان یارسان (1394) / سلطانی ؛ محمد علی ، 1336، نویسنده
زندان هیئه‌ (2013) / سلام ، عبدالله، نویسنده
شناختنامه شیرکو بیکس (1399) / ورزنده ، امید، گردآورنده
فرهنگ دانشگاه کردستان فارسی - کردی (یک جلدی) (1388) / مردوخ روحانی ، محمدماجد (1337)، نویسنده
فرهنگ گروس (1390) / سهرابی ، رضا، نویسنده
منظومه‌ی شمسی (1394) / سپهرالدین ، ابوبکر، نویسنده

کاربران آنلاین :7