دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭935/04

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تاریخ کلد و واثور (1912) / شیر ، ادی، نویسنده
میدیا (1978) / دیاکۆنۆف ، ئی.م، نویسنده
ئارییەکان و مادەکان (2003) / خودادادیان ، ئەردەشیر، نویسنده
الکلدان من الوثنیه الی الاسلام (1997) / المالح ، سعدی، نویسنده
تاریخ الکلدان (2004) / افرام ساوا ، ابلحد، نویسنده
تاریخ کلدو اثور (1912) / ادی یشیر ، مطران سعر علی الکلدان، نویسنده
تنویر الاذهان فی بعض حقائق تاریخ الکلدان (1926) / نرسی ، حنا، نویسنده

کاربران آنلاین :3