دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دڵشاد مەریوانی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
دڵدارانی شۆڕش (1973) / مەریوانی ، دڵشاد، نویسنده
پێشوازی خاوەن شکۆ و دووچێرۆک نووس (1973) / مەریوانی ، دڵشاد، نویسنده
پێشوازی ی خاوەن شکۆ دوو چیرۆک نووس (1973) / مەریوانی ، دڵشاد، نویسنده
ڕێنووسی کوردی و ئاهەنگی شیعری کوردی (2006) / مەریوانی ، دڵشاد، نویسنده
بە یادی شاعیری شەهید دڵشاد مەریوانی ([ب.ش]) / مەریوانی ، دڵشاد، نویسنده
پێشوازیی خاوەن شکۆ دوو چیرۆک نووس (سلێمانی) / مەریوانی ، دڵشاد، نویسنده
ڕێنووسی کوردی و ئاهەنگی شیعری کوردی (سلێمانی) / مەریوانی ، دڵشاد، نویسنده
کۆبەرهەم شیعر (هەولێر) / مەریوانی ، دڵشاد، نویسنده
یاداشتەکانی هاوڕێکەم (سلێمانی) / مەریوانی ، دڵشاد، نویسنده

کاربران آنلاین :6