دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جەمال شاڵی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بەشێ لە بیرەوەری و یاداشتی ژیانم (2001) / شاڵی ، جەمال، نویسنده
دان بە تاوانەکان دا ئەنێم (1970) / شاڵی ، جەمال، نویسنده
شۆڕشێکی نوێ (1971) / شاڵی ، جەمال، نویسنده
گۆڤاری ڕۆژی نوێ لە ڕۆژێکی نوێدا (2002) / شاڵی ، جەمال، نویسنده
بەشێ لە بیرەوەری و یاداشتی ژیانم (سلێمانی) / شاڵی ، جەمال، نویسنده
دان بە تاوانەکان دا ئەنێم (سلێمانی) / شاڵی ، جەمال، نویسنده
گۆڤاری ڕۆژی نوێ لە رۆژێکی نوێدا (سلێمانی) / شاڵی ، جەمال، نویسنده
گۆڤاری ڕۆژی نوێ لە ڕۆژێکی نوێدا (سلێمانی) / شاڵی ، جەمال، نویسنده

کاربران آنلاین :11