دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : کەریم زەند (1924-2019)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
جوگرافیای کوردستان (2005) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
میللەتی کورد (1970) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
ئایین و باوەڕ لە کوردستاندا (1971) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
ئایین و باوەڕ لە کوردستاندا (1971) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
ئینجیلی رزگارکەر (عیسای مەسیح) (1972) / پەری ، یووسف، نویسنده
گەشتی زەند تۆماری تەمەن (2004) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
تۆماری تەمەن 4 رەو (سلێمانی) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
تۆماری تەمەن کورد نەژاد و پەیوەستەکانی (سلێمانی) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
تۆماری تەمەن گەشت (سلێمانی) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
تۆماری تەەن 7 کوردستانی پەرت کراو (سلێمانی) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
جوگرافیای کوردستان (سلێمانی) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
خەرمان-شارا (سلێمانی) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
خەرمان-شارا (سلێمانی) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
زمانی کوردی هونەری وەرگێڕان (بەغداد) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده
سووڕی ژیان (سلێمانی) / زەند ، کەریم (1924-2019)، نویسنده

کاربران آنلاین :15