دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : شاکر فەتاح

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ڕۆژنامەی باسەڕە (بەغداد) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
ڕۆژنامەی باسەڕە (1985) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
ژینی نوێ (1959) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
بێکەس (سلێمانی) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
خودای هەژاران (هەولێر) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
خەباتی ڕۆشنبیران (بەغداد) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
داماوی موکریانی (سلێمانی) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
داماوی موکریانی (سلێمانی) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
داماوی نالی (سلێمانی) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
زیوەر (سلێمانی) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
سەرجەمی بەرهەمە وەرگێراوەکانی شاکرفەتاح (هەولێر) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
سەرجەمی بەرهەمە وەرگێراوەکانی شاکرفەتاح (هەولێر) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
سەرجەمی بەرهەمە وەرگێراوەکانی شاکرفەتاح (هەولێر) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
سەرجەمی بەرهەمە وەرگێراوەکانی شاکرفەتاح (هەولێر) / فەتاح ، شاکر، نویسنده
سەرجەمی بەرهەمە وەرگێراوەکانی شاکرفەتاح (هەولێر) / فەتاح ، شاکر، نویسنده

کاربران آنلاین :6