دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ئەحمەد خانی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مه‌م وزینا ئه‌حمه‌دێخانی (2008) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
مەم و زین (1954) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
مەم و زین (1963) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
مەم و زین (2009) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
مەم و زین (1989) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
مەم و زین (2017) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
مەم و زین (2022) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
مەم و زین (2022) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
مەمە و زینی خانی (1960) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
نوبهارا بچوکان (1990) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
نوبهارا سەیدایێ مەزن (1979) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
دیوانا ئەحمەدی خانی (دهۆک) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
مەم و زین (هەولێر) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
مەم و زین (هەولێر) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده
مەم و زین (دهۆک) / خانی ، ئەحمەد، نویسنده

کاربران آنلاین :11