دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : رفیق پشدری

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ایها الکرد تعرف علی عدوک (2000) / پشدری ، رفیق، نویسنده
ایها الکرد تعرف عای عدوک سلسله رسائل الی زعماء العالم (2001) / پشدری ، رفیق، نویسنده
ایها الکرد تعرف علی عدوک (2000) / پشدری ، رفیق، نویسنده
ایها الکرد تعرف علی عدوک مع ملحق رسائل الی روساء العالم (2002) / پشدری ، رفیق، نویسنده
ایها الکورد تعرف علی عدوک (2013) / پشدری ، رفیق، نویسنده

کاربران آنلاین :4