دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مصطفی ابراهیم الزطی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اسباب اختلاف الفقرا فی احکام الشرعیه (1976) / الزطی ، مصطفی ابراهیم، نویسنده
المسئولیه الجنائیه فی تشریع الاسلامیه (1982) / الزطی ، مصطفی ابراهیم، نویسنده
فلسفه الشرعیه (1979) / الزطی ، مصطفی ابراهیم، نویسنده
مدی سلطان الاداره فی الطلاق (1984) / الزطی ، مصطفی ابراهیم، نویسنده
موانع المسئولیه الجنائیه فی الشریعه الاسلامیه و التشریعات الجزائیه العربیه (2002) / الزطی ، مصطفی ابراهیم، نویسنده

کاربران آنلاین :9