دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جلال الحنفی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
المغنون المغدادیون والمقام العراقی (1964) / الحنفی ، جلال، نویسنده
الصناعات و الحرف البغدادیه (2013) / الحنفی ، جلال، نویسنده
الصناعات والحرف البغدایه (1966) / الحنفی ، جلال، نویسنده
العروض تهدیبه واعاده تدوینه (1978) / الحنفی ، جلال، نویسنده
المغنون المغدادیون والمقام العراقی (1964) / الحنفی ، جلال، نویسنده

کاربران آنلاین :33