دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مطران سعر علی الکلدان ادی یشیر

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
التاریخ السعردی (2010) / ادی یشیر ، مطران سعر علی الکلدان، نویسنده
تاریخ کلدو اثور (1912) / ادی یشیر ، مطران سعر علی الکلدان، نویسنده
سیره اشهر شهداء المشرق القدیسین (1900) / ادی یشیر ، مطران سعر علی الکلدان، نویسنده

کاربران آنلاین :7