دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Şükrü Kaya Seferoğlu

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
Anadolu'nun İlk Türk Sakinleri: Kürtler (1982) / Seferoğlu ، Şükrü Kaya، نویسنده
Doğu Anadolu ve Muş'un İzahlı Kronolojik Tarihi (1982) / San ، M. Salih، نویسنده
Doğu Anadolu'da Dil-Onomastik İlişkileri Üzerine Bir Deneme (1983) / Yavuz ، Edip، نویسنده

کاربران آنلاین :4