دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جەنگیز ئیتماتۆڤ

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
شاخی سەگ بەڵەک (2007) / ئیتماتۆڤ ، جەنگیز، نویسنده
پێشبینی نەفرەتلێکراو (2009) / ئیتماتۆڤ ، جەنگیز، نویسنده

کاربران آنلاین :28