دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : نیکۆس کازانتزاکیس

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
براکوژی (1982) / کازانتزاکیس ، نیکۆس، نویسنده
سۆفیگەرێتی (2005) / کازانتزاکیس ، نیکۆس، نویسنده
مەسیح لە خاچ دەدەنەوە (2007) / کازانتزاکیس ، نیکۆس، نویسنده

کاربران آنلاین :7