دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : کامیل حەسەن ئەلبەسیر

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
زاراوەی کوردی (1979) / ئەلبەسیر ، کامیل حەسەن، نویسنده
زاسنتی ئاوەڵواتا (1981) / ئەلبەسیر ، کامیل حەسەن، نویسنده
مێژووی ڕەخنەسازی (1993) / ئەلبەسیر ، کامیل حەسەن، نویسنده
ڕەخنەسازیی مێژووی پەیڕەکردن (1983) / ئەلبەسیر ، کامیل حەسەن، نویسنده

کاربران آنلاین :4