دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : شەماڵ قادر منەوەر

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
جیۆئیکۆنۆمیک جوگرافیای کوردستان (2013) / منەوەر ، شەماڵ قادر، نویسنده

کاربران آنلاین :6