دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مهرانگیز کار

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران (1379) / کار ، مهرانگیز، نویسنده

کاربران آنلاین :4