دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فەیسەڵ ڕەسوڵ خۆشناو

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بایۆگرافیای ئەفسەرانی کورد (2018) / خۆشناو ، فەیسەڵ ڕەسوڵ، نویسنده
فەرهەنگی خۆشناو (2020) / خۆشناو ، فەیسەڵ ڕەسوڵ، نویسنده

کاربران آنلاین :6