دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جەزا عەلی ئەمین

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
شەمامە (1978) / جەزا عەلی ئەمین، نویسنده
نەزیلەی کوردەواری (2020) / جەزا عەلی ئەمین، نویسنده
کەچەڵی کۆترباز (1984) / بیهرەنگی ، سەمەد، نویسنده

کاربران آنلاین :33