دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ئەحمەد خانی (1061-1135)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
منظومتان: 1/دیوان شێخ ئه‌حمه‌دی خانی- 2/ مدحیة و مرثیة:سه‌عید نورسی / خانی ، ئەحمەد (1061-1135)، نویسنده
مه‌م و زین (1968) / خانی ، ئەحمەد (1061-1135)، نویسنده
مه‌م و زین (2008) / خانی ، ئەحمەد (1061-1135)، نویسنده
مه‌م و زین (1990) / خانی ، ئەحمەد (1061-1135)، نویسنده
مه‌م و زین (1367) / خانی ، ئەحمەد (1061-1135)، نویسنده
مه‌موزین (2007) / خانی ، ئەحمەد (1061-1135)، نویسنده
مەم و زین (1968) / خانی ، ئەحمەد (1061-1135)، نویسنده
مەم وزینی خانی (1960) / خانی ، ئەحمەد (1061-1135)، نویسنده

کاربران آنلاین :6