دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : قەناتی کوردۆ کوردۆیێڤ

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
نووسراوەکانی لیرخ لە بارەی کوردەوە (1974) / لێرخ، نویسنده
هەندێک بیر و باوەری هەڵە لەبارەی زمان و مێژووی کوردەوە (1974) / کوردۆیێڤ ، قەناتی کوردۆ، نویسنده

کاربران آنلاین :7