دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ئیبراهیم ئەحمەد بلە

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ژانی گەل (2002) / بلە ، ئیبراهیم ئەحمەد، نویسنده
ژانی گەل (1973) / بلە ، ئیبراهیم ئەحمەد، نویسنده
ژانی گەل (2002) / بلە ، ئیبراهیم ئەحمەد، نویسنده
کوێرەوەری (1959) / بلە ، ئیبراهیم ئەحمەد، نویسنده
کوێرەوەری (1959) / بلە ، ئیبراهیم ئەحمەد، نویسنده
یادنامە (2002) / بلە ، ئیبراهیم ئەحمەد، نویسنده

کاربران آنلاین :8