دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد مکری

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مقالات مکری ، پژوهشها و ریزه یابیهای علمی -کردیات ایرانی (1970) / مکری ، محمد، نویسنده
افسانه گروهها (دوره گروه گروه (1995) / مکری ، محمد، نویسنده
التصوف فی ایران قدیما (1992) / مکری ، محمد، نویسنده
الهدیه الحمدیه فی للغه الکردیه معجم کردی - عربی (1975) / مکری ، محمد، نویسنده
بهلول دانا و باران حقیقت (1353) / مکری ، محمد، نویسنده
بیژن و منیژه (1966) / مکری ، محمد، نویسنده
تنطیم و طبقه بندی شعر هجائی. ویژگیهای عروضی در فرهنگ عامه . نغمه های جاودانی (1994) / مکری ، محمد، نویسنده
دوره دیوانه گوره یا دیوان عالی باران حقیقت بر فراز کوه شاهو (1356) / مکری ، محمد، نویسنده
دیوان استاد دکتر محمد مکری (1992) / مکری ، محمد، نویسنده
شاهنامه حقیقت /فهرستها (1350) / مکری ، محمد، نویسنده
فرهنگ شناخت موضوعی ایران (1997) / مکری ، محمد، نویسنده
فرهنگ نام‌های پرندگان در لهجه های غرب ایران (1361) / مکری ، محمد، نویسنده
فهرست مقالات و تالیفات استاد محمد مکری (1372) / مکری ، محمد، نویسنده
نامه ای از بایسنغر بن یعقوب بن اوزن حسن آق قوینلو به بایزید دوم سلطان عثمانی (1974) / مکری ، محمد، نویسنده
نمونه های نظم و نثر زبان فارسی (2004) / مکری ، محمد، نویسنده

کاربران آنلاین :5