دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ڕەشاد میران

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
دابەشبوونی سیاسیی کوردستان 1514-1914 (2018) / ڤاسیلیەڤا ، یڤگێنیا ئی، نویسنده
مرۆڤناسی (2021) / ڕەشاد میران، نویسنده
چەند بابەتێکی ئێتنۆ کۆمەڵایەتی (2016) / ڕەشاد میران، نویسنده
ڕەوشی ئایینی و نەتەوەیی لە کوردستاندا (2017) / ڕەشاد میران، نویسنده

کاربران آنلاین :5