دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Avesta Reader (1893) / Jackson ، A. V. Williams، نویسنده
Die Gaoas Und Heiligen Gebete Des Altiranischen Volkes (1879) / Bartholomae ، Christian، نویسنده
Les Infinitifs Avestiques (1935) / Benveniste ، E، نویسنده
Pahlavi Texts (1897) / Jamaspji Dastur Minochehrji ، Jamasp-Asana، خطا یاب(مصحح)
Zum Altiranischen Wörterbuch (1906) / Bartholomae, Christian، نویسنده

کاربران آنلاین :7