دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
A Generative Grammar of Kurdish (2014) / Fattah ، Muhammad Maruf، نویسنده
Babr-i Bayan (le Tigre Blanc) (2003) / Mokri, Mohammad، نویسنده
Comment Écrire Le Kurde? (1965) / Bois ، Thomas، نویسنده
Elements de grammaire "sorani" : kurde meridional (1975) / Blau ، Joyce، نویسنده
Grammaire Et Lexique Compares Des Dialectés Kurdes (2003) / Mokri ، Mohammad، نویسنده
Grammatica e Dizionario Della Lingua Curda (Sorani, Mukri) (1979) / Coletti ، Alessandro، نویسنده
Grammatica e Dizionario Della Lingua Curda I (1979) / Coletti ، Alessandro، نویسنده
Kurdische Syntax: Südkurdmandji (1999) / Hamasaeed, Mohammed، نویسنده
Kurdische Texte zweiter teil (1903) / Coq ، Albert V.L، نویسنده
Kurdish Basic Course: Dialect of Sulaimania, Iraq (1967) / Abdulla, Jamal Jalal، نویسنده
Kurdish Dialect Studies I (1961) / MacKenzie, D. N، نویسنده
Kurdish Dialect Studies II (1962) / MacKenzie ، D. N، نویسنده
Kurdish Language and the Geographical Distribution Of Its Dialects (1983) / Khorshid ، Fuad Hama، نویسنده
Kurdish Readers Newspaper Kurdish (1967) / Abdulla ، Jamal Jalal، ویراستار
Kurdish-English Dictionary (1967) / Abdulla ، Jamal Jalal، نویسنده

کاربران آنلاین :8